Ağılsız Quranı necə şərh edər?

Quranı yanlış şərh etmənin səbəbləri

Qərəzlilik, pis niyyətlilik və səmimiyyətsizlik, mütəşabih ayələrlə möhkəm ayələri qarışdırmaq, Allah qatından bir ağıl və anlayışın verilməməsi, fikirləşməmək, qürur və təkəbbür və.s

image01

Ağılsız Quranı necə şərh edər?

Quranı yanlış şərh etmə nümunələri

Cənnətdə şərab içilməsi ilə əlaqədar ayələri səhv başa düşmək, şərab mövzusu ilə əlaqədar bir başqa yanlış şərh etmə, “donuz əti bugünkü sağlamlıq şərtlərində yeyilə bilər” yanılması və.s

image02

Ağılsız Quranı necə şərh edər?

Qurani Kərimdə ağıl sahibləri üçün ibrətlər var

Bu mübarək Kitabı, insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik.
(Sad surəsi, 29)

image03
service 1

Həyatı və əsərləri

Daxil ol

service 2

Adnan Oktarın bir günü

Daxil ol

service 3

Harun Yəhya əsərlərinin nəticələri

Daxil ol

Qərəzlilik, pis niyyətlilik və səmimiyyətsizlik

İnsan, pis düşüncəli və birtərəfli olaraq Qurana yaxınlaşdığında onu başa düşməsi mümkün deyildir. Bu, Allahın bir qanunudur. Bir insan nə qədər ağıllı, nə qədər mədəni olursa olsun ...

Davamı

Mütəşabih ayələrlə möhkəm ayələri qarışdırmaq

Qurandakı hökmlər, iman gətirənlər tərəfindən asanlıqla aydın olacaq və tətbiq oluna biləcək şəkildə açıq və sadə bir üslubla izah edilmişdir. Bunlara möhkəm ayələr adı verilir.

Davamı

Quranı şərh etməyi bacara bilməmək

Quran insanlar üçün lazım olan hər cür məlumatı özündə saxlayan möcüzəvi bir kitabdır. Bu da Qurandakı sonsuz ilahi hikmətdən qaynaqlanır. Müəyyən saydakı ayələrin daxilinə sərhədsiz bir elm, üstün bir hikmətlə yerləşdirilmişdir. Ayələr öz daxilində zahiri, batini, bir-birinə qarışmış və qatlanmış bir çox məna ehtiva etdikləri kimi ayələrin bir-birləri arasındakı əlaqələrdən də saysız mənalar çıxar.

Davamı

Ərəbcə bilməmək

Allah, Quranı ərəbcə kitab olaraq endirdiyini bildirir. Əlbəttə ki, türkcə və digər xarici dillərə edilən tərcümələri də Quranın ayələrini başa düşmək, Allahı tanımaq, imanın əsaslarını, ibadətlərin əsas xüsuslarını öyrənmək, öyüd-nəsihət alıb təfəkkür etmək üçün lazımlıdır.

Davamı

Allah qatından bir ağıl və anlayışın verilməməsi

Quranın başa düşülməsi üçün Allah Qatından xüsusi bir ağıl, anlayış və qavrayış verilməli olduğu, Allahın Quran ayələrində bildirdiyi bir həqiqətdir. Quranın hamısını bilmək, doğru şərh etmək və ərəbcə bilmək Quranı başa düşmək üçün lazım olan xüsusiyyətlərdir.

Davamı

Düşünməmək

Quranı doğru başa düşmək və şərh etmək üçün çox yaxşı düşünmək lazım olduğu Quranda bildirilmişdir. Sərhədsiz bir elm xəzinəsi olan Quranı səthi bir gözlə, düşünmədən hər hansı bir kitab kimi oxumaq Qurandan lazım olduğu kimi istifadə edilməsinə mane olacaqdır.

Davamı

Qürur və təkəbbürlülük

Adamın qürurlu olması da Quranı başa düşməsi üçün çox böyük bir maneədir. Çünki qürurlu bir insan özünü hər kəsdən üstün gördüyü üçün, Qurana lazım olan təvazökarlıq və qulluq şüuru üzrə yaxınlaşa bilməz.

Davamı

Quranı, Qurana və sünnəyə uyğun olmayan bidət və xurafatlarla şərh etməyə çalışmaq

İnsanların düşdüyü ən böyük səhvlərdən biri, qulaqdan dolma, ata-babadan eşitmə, Quranda və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsində olmayan ...

Davamı

Ağılsız Quranı necə şərh edər?

Mövzular

Qurani Kərim

team 1

Qurani Kərim təfsiri

DAXİL OL

team 1

Qurani Kərim oxu

ONLİNE OXU

team 1

Qurani Kərim yüklə

YÜKLƏ

A9 TV-də Adnan Oktarla söhbətləri və digər proqramları izləmək üçün

Daxil ol

Veb saytlar